MENU
Aula_close Layer 1

NYT

Opslag Politi og SSP, d. 21. marts 2020, kl. 9.40 (HF)

https://oedstedskole.aula.dk/sites/oedstedskole.aula.dk/files/arkiv/Dow…

 

 

____________________________________________________________

Opslag vedr. nødpasning fra Vejle Kommune, d. 18. marts, kl. 19.45 (HF)

 

Nødpasning – dagtilbud og skoler

Alle skoler og dagtilbud er lukkede, foreløbig til og med uge 13.

Der har været nødpasning fra mandag den 16. marts, og vi kan konstatere, at nødpasningen har et begrænset omfang.

Generelt skal der derfor lyde stor tak og anerkendelse for den store velvilje, forståelse og samfundssind, som forældrene i Vejle kommune udviser i denne sundhedskrise. Det er afgørende for at mindske smittespredningen, at vi fastholder dette i den kommende tid.

Men der er nogle børn, der har behov for nødpasning – ikke mindst pga. forældrenes jobsituation i samfundet. Nødpasningen fortsætter efter følgende model:

Børn, der er/har været i nødpasning i uge 12:

Forældrene til disse børn vil blive kontaktet af egen skole/institution for at høre, om der fortsat er behov for nødpasning i uge 13.

Børn, der ikke har været i nødpasning:

Opstår der behov for nødpasning for disse børn, skal forældrene kontakte barnets institution/skole senest kl 12 dagen før, behovet er der og aftale nærmere.

Du kommer i kontakt med skolen ved ringe til Karina Snedevind Hansen på mobil nr.  2129 3519.

Nødpladser tilbydes ifølge Børne og Undervisningsministeriets bekendtgørelse følgende børn:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og
    forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Det er muligt, at man af ledelsen bliver bedt om at redegøre for, hvordan man opfylder kriterierne.

Udgangspunktet i Vejle kommune er, at der tilbydes nødpasning på alle skoler, institutioner og hos alle dagplejere.

For daginstitutionerne gælder fortsat, at der vil ikke blive serveret frokostmåltid i nødpasningen. Børnene skal altså have madpakker med.

Regeringen har meldt ud, at den ikke forventer, at forældre får forældrebetalingen tilbage. Der henvises til, at det er en national krise.

Generelt opfordrer vi til, at forældrene samarbejder med hinanden og personalet om at minimere direkte kontakt ved aflevering og afhentning i det omfang, det er muligt. Formålet er jo at minimere smittespredning.

Børn, der er indskrevet i privatskoler, privatinstitutioner og private pasningsordninger, bør undersøge muligheden for nødpasning i deres pasningstilbud. Såfremt disse ikke tilbyder nødpasning, kan forældrene kontakte kommunens pladsanvisning på tlf. 76815094 eller mail pladsanvisningen@vejle.dk.

 

_________________________________________________________________________

Pressemeddelelse fra SSP, Vejle Kommune, d. 18. marts 2020, kl. 10.10 (HF)

Pressemeddelelse:

 

SSP, Ung Vejle, og Klubmedarbejdere bliver på gaden. Vi er tæt på -  udenfor og på afstand.

Rigtig mange forældre tager et stort ansvar for, at deres børn og unge bliver hjemme, så de undgår at blive smittet og smitte andre.

SSP, Ung Vejle og klubmedarbejderne oplever, at der er få unge ude. Det ser ud til at de fleste unge har forstået, at de ikke skal mødes i større grupper. Men der er få unge som stadig mødes.

De unge vi har mødt i grupper på udearealer siden torsdag i sidste uge, har taget godt imod vore ansatte, og har som hovedregel valgt at opløse deres grupper for at tage hjem. I de tilfælde hvor vore ansatte har taget kontakt til forældrene, har det været meget positive samtaler og med stor forståelse for henvendelserne.

Siden i fredags har SSP, Ung Vejle og klubberne i Vejle været på gaden fra kl. 14 til 24.

Det bliver vi ved med. Dog bliver det indskærpet, at der maximalt må være 10 personer samlet på offentlige steder, og det bliver anbefalet, at der maximalt er 3 samlet ad gangen udenfor.

SSP vil være meget på gaderne, og kigge forbi ved private sammenkomster.

Hvis vi i SSP møder jeres børn og unge i større grupperinger eller ved fester, vil vi kontakte jer som forældre. Dette for at vi sammen kan tale med jeres unge mennesker om, hvorfor det er vigtigt at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Statsministeren sagde i sin pressemeddelelse den 17. marts kl. 19.00:

”Hvis du er i tvivl, så lad være med at gøre det, du har planlagt, hellere være lidt forsigtig end letsindig. Bliv hjemme så meget du kan”.

Regeringens nye initiativer kommer til at betyde, at endnu flere af de steder, hvor de unge er, nu bliver lukket. Det er et klart budskab til de unge om at blive hjemme.

Det er en svær situation for alle, også for de unge. De har brug for at vi alle hjælper dem med at overholde det nye regelsæt.

Vi skal sammen mindske risikoen for at blive smittet med Corona virus, og det gør vi bedst ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Bliv hjemme
  • Vask hænder
  • Sprit hænderne af

Husk at du kan smitte, selv om du ikke selv føler dig syg.

SSP oplever flot og ansvarsfuld hjælp og støtte fra borgere. Informationer om større forsamlinger og fester er af stor betydning for at SSP kan være til stede der, hvor der er brug for det.

Kontaktperson

SSP Leder

Helle Midskov Brynaa

Mobil 29609002

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Orientering fra Vejle Kommune, d. 16. marts 2020, kl. 11.00 (HF)

Kære forældre

Myndighederne har besluttet, at alle skoler lukker fra mandag den 16. marts og mindst to uger frem.

Baggrunden er den sundhedskrise, der følger af coronavirus, hvor målet er at undgå smittespredning til sårbare, ældre og syge medborgere.

Der er tale om en national krise. Vi skal derfor opfordre alle forældre til at afsøge alle muligheder for at sikre alternativ pasning, og generelt udvise det samfundssind, der er behov for i disse uger.

Der skal etableres nødpasning for børn, hvis forældre har behovet. Forældre med et behov skal opfylde nogle kriterier, som nu bliver nationalt fastsat :

1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Forældre der har behov for nødpasning i den resterende del af denne uge skal meddele dette til skolen senest i morgen tirsdag kl. 12. Det er muligt, at man som forældre bliver bedt om at redegøre for, hvordan man opfylder kriterierne.

Modellen er fortsat, at alle skoler opretter nødpasning.

Generelt opfordrer vi til, at forældrene samarbejder med hinanden og personalet om at minimere direkte kontakt ved aflevering og afhentning i det omfang, det er muligt. Formålet er jo at minimere smittespredning. 

Regeringen har meldt ud, at de ikke forventer, at forældre får forældrebetalingen tilbage for SFO. Der henvises til, at det er en national krise.

Generelt skal lyde en stor tak og anerkendelse for den store velvilje, forståelse og samfundssind, I som forældre har udvist siden i torsdags. Det er afgørende for, at vi kan lykkes med at mindske smittespredningen, at vi fastholder dette i den kommende tid. 

Der følger mere information efterhånden som situationen udvikler sig.

 

________________________________________________________________________

Pressemeddelelse fra SSP Vejle Kommune, d. 14. marts 2020 (HF)

Pressemeddelelse

Opfordring fra SSP til forældrene:

Hjælp jeres børn med at undgå smittespredning
SSP er også på gaden for at hjælpe

 

For at minimere risikoen for at blive smittet med Corona virus har SSP lavet denne orientering til forældrene.

Her fortæller de bl.a. om SSP´s indsats i forbindelse med lukning af skoler, uddannelsessteder og daginstitutioner. De opfordrer også forældrene til at hjælpe deres børn med at undgå fester m.v. Og SSP vil være på gaden for at snakke med børnene og kontakte forældrene, hvis der opstår problemer.

 

Brev til forældrene:

Kære alle

Vore børn og unge er for langt hovedparten ikke i skole i de næste 14 dage.  De fleste af de steder, hvor de unge ellers plejer at opholde sig, er også lukkede.

Det kan give anledning til at de unge færdes mere ude, arrangerer fester, mødes i større grupperinger m.m.

Børn og unge vil gerne være sammen, og det er helt naturligt og godt. Men som situationen er i Danmark lige nu, hvor fællesskaberne har andre vilkår, giver det også forældrene nye opgaver, fokusområder og måske også udfordringer.

Det er vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med at:

1.      Generelt at overholde de anbefalinger, som er givet fra Sundhedsstyrelsen (også selv om det kan være kedeligt og hårdt)

2.      Undgå at der holdes private fester (også selv om det kan være uoverskueligt som ung)

3.      Undgå at der holdes større sammenkomster (Også selv om det kan opleves rigtig, rigtig tarveligt)

Kære forældre, I står ikke alene. Vi ved godt, det er svært at skulle blive så meget hjemme, når man er barn og ung, og specielt når alle de gode daglige tilbud og venner er lukket ned.

SSP vil være meget på gaderne
SSP, klubberne og Ungdomsskolen i Vejle Kommune vil være ekstraordinært meget på gaden de næste 14 dage, hvor ungdomsuddannelser, skoler og institutioner er lukkede.

Når vi i SSP møder de unge, vil vi opfordre de unge til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis vi i SSP møder jeres børn og unge i større grupperinger eller ved fester, vil vi kontakte jer som forældre. Dette for at vi sammen kan tale med jeres unge mennesker om, hvorfor det er vigtigt at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Samarbejde med politiet

SSP arbejder tæt sammen med politiet, og vi har aftalt, at større sammenkomster af unge på offentlige steder skal rapporteres til Politiet. Vi vil sørge for, at forældrene vil blive kontaktet, så vi sammen kan sikre den bedst mulige forståelse hos de unge for sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi i SSP vil, som vi plejer, være aktive omkring de unge og de områder, som giver anledning til bekymring og derfor kræver en ekstra indsats.

Vi håber, I tager godt imod vort budskab. Vores erfaring er, at børn og unge har brug for at tale om, hvorfor og hvordan vi minimerer risikoen for smitte af Corona Virus.

Vi har oplevet, at børn og unge kan have svært ved at acceptere de midlertidige regler, der er indført fra regeringen.

Ved et godt samarbejde med jer som forældre og jeres børn og unge, kan vi sammen få det bedste ud af den svære situation, vi står i med smittefare og epidemier i Danmark.

Det er en alvorlig situation, og vi skal alle gøre hvad vi kan for at undgå smitte.
Lad os alle hjælpe hinanden.

I kan følge indsatsen på SSP, klubberne og ungdomsskolens hjemmeside og Facebook.

 

Helle Midtskov Bryna
Leder af SSP

______________________________________________________

Orientering, kl. 14.00, d. 12. marts 2020 (HF)

Skolen lukker fra mandag den 16. marts.

Kære forældre

Myndighederne har besluttet, at alle skoler lukker fra mandag den 16. marts og to uger frem. Baggrunden er den sundhedskrise, der følger af coronavirus, hvor målet er at undgå smittespredning til sårbare, ældre og syge medborgere. Der er tale om en national krise, og vi skal derfor opfordre alle til at afsøge alle muligheder for at sikre alternativ pasning, og generelt udvise det samfundssind, der er behov for i disse uger. Skolerne er dog åbne i dag og i morgen for dem, der møder frem.

På skolen vil der fra mandag d. 16. marts og frem blive etableret nødpasning for børn i 0. – 3. klasse, hvis børnenes forældre f.eks. varetager kritiske funktioner i forhold til krisen og/eller forældre, der ikke har andre muligheder for pasning.

Alle forældre skal inden fredag kl 12.00 give besked på, om der er behov for nødpasning, så vi kan tilrettelægge nødpasningen.Beskeden sendes til Karina Snedevind Hansen, som står for nødpasningen, i Aula eller til Karina på følgende mailadresse: kasha@vejle.dk

Det er op til jer forældre selv at vurdere, om I har et nødpasningsbehov. Men vi skal på baggrund af den alvorlige situation for landet anmode om, at I kun bruger muligheden, når det er absolut nødvendigt.

Foreløbigt skal der meldes tilbage om behovet for nødpasning mandag og tirsdag, men meget gerne længere.

Der vil være personale på skolen til at passe børnene. Vi kan ikke love, at det er børnenes faste lærere og pædagoger, der er sammen med dem.

Nødpasningen vil foregå i Grøn afdeling. Resten af skolens bygninger er lukkede. 

I vil i løbet i dag og i morgen modtage beskeder fra børnenes lærere om, hvordan deres undervisning med opgaver o.a. vil forløbe i de to kommende uger. Lærerne er i fuld gang med planlægningen og med at finde materialer og opgaver til børnene. 

Der følger mere information senere.

Hvis I har brug for at komme i kontakt med skolen, er I til hver en tid velkomne til at skrive til mig her i Aula eller på min mail: hfujo@vejle.dk

I er selvfølgelig også velkomne til at ringe på min mobil 2036 7304.

Venlig hilsen

Helle

 

____________________________________________________________________

Seneste nyt fra Uddannelse & Læring, 12.3.2020, kl. 8.25 (HF)

Kære forældre.

Statsministeren har i går aftes holdt pressemøde som betyder, at alle skoler lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Statsministeren opfordrede ligeledes til, at man allerede nu holder sine børn hjemme fra skole i det omfang man har mulighed for det.

 Skolen holder åbent normalt i dag torsdag d. 12. marts og i morgen fredag. Fra på mandag vil der være etableret mulighed for nødpasning af børnene på skolen inden for normal åbningstid i skole og SFO. Nødpasningen er tiltænkt de børn, hvis forældre ikke har mulighed for at holde deres børn hjemme grundet arbejdet.

Vi vil løbende holde jer underrettet, såfremt der kommer nyt.

_____________________________________________________________

Kære forældre.

Jeg forsøgte hele aftenen i går at sende en besked til jer i Aula. Det lykkedes ikke - måske overbelastning af systemet - det kan heller ikke lykkes her til morgen, så den besked, der blev skrevet i aftes er her:

Som I nok allerede har set eller hørt i TV, vil skolen, på samme vis som alle andre danske skoler, være lukket fra på mandag og to uger frem på grund af risikoen for corona-smitte.

Vi vil i morgen, torsdag, tale med børnene om grunden til, at alle skoler lukkes ned i to uger. 

I løbet af i morgen og fredag sender jeg helt endelig besked ud til jer - her i Aula - om, hvordan den lukkede periode vil forløbe her hos os. I løbet af de næste to dage vil vi også kende de kommunale ordninger for de to uger, og det vil I selvfølgelig blive orienteret om. 

Hvis I gerne vil beholde jeres børn hjemme fra i morgen allerede, er det helt i orden. Jeg vil bare bede jer sende besked herom til både børnenes klasselærer og mig. Dette er tænkt som en sikring af, at skolen ved, hvor børnene er, hvis klasselæreren skulle være fraværende i de næste par dage.

 

Dette var beskeden fra i aftes.

 I hører fra mig i løbet af i dag.

 

Venlig hilsen

Helle

Dokumenter
Skolevejsundersøgelse 2019.pdf Shape Created with Sketch.
Plakat_A4_hold_afstand.pdf Shape Created with Sketch.