MENU
Aula_close Layer 1

ORANGE afdeling

ORANGE afdeling er for vores 6.-9. klasse. 

I ORANGE afdeling har vi tre aldersblandede klasser for 6.-7. årgang.
8. kl. og 9. kl. går i årgangsopdelte klasser, da der er mange aktiviteter og målsætninger, der retter sig specifikt mod de to ældste årgange. Det er vigtigt, at vores elever kommer gennem folkeskoleforløbet hos os med mod på og lyst til læring. Vi går efter alle elever vores tager en afgangsprøve på skolen.
Vi har et tæt samarbejde med vores uddannelsesvejleder, så vores ældste elever er godt  forberedte tiltiden efter skolen. Dette samarbejde handler bl.a. om uddannelsesparathed, praktik i 8. klasse, brobygning i 9. klasse, besøg på uddannelsesinstitutioner, mm. 

Hvert andet år er 6.-7.kl. er på lejrskole. Det bestemmes fra gang til gang, hvor turen går hen.

I ORANGE afdeling er forældre sjældent med i skole, men vi er altid meget interesserede i dialog med vores forældre. 

Det gode samarbejde mellem forældre og skolen betyder meget for elevernes læring og trivsel.

orange