MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

På Ødsted skole har vi 370 skønne elver, fordelt på 0.-9. klasse.
Vores undervisning er aldersblandet, med to årgange sammen og med ca. 26 elever i klasserne. 
I 0.-5. klasse bruger elever computer/iPad fra skolen. I 6.-9. klasse opfordres til "Bring your own device", hvilket vil sige at eleverne selv kan medbringer tablet/computer. Elever der ikke har mulighed for at medbringe tablet/computer, låner af skolen. 


VÆRDIGRUNDLAG
Fællesskab, Trivsel og Faglighed.
 

PÆDAGOGISKE PROFIL
Med eleven som udgangspunkt vægter vi følgende på Ødsted Skole:

- et godt læringsmiljø

- trivsel og fællesskab, hvor der er plads til forskellighed

- at samarbejdet foregår med en anerkendende tilgang til hinanden

- at skabe et miljø med respekt og accept af sine medmennesker

- at skolens fysiske rammer stimulerer til indlæring

I vores undervisning  ligger vi fokus på inklusion på aldersblandede hold og i projektopgaver. 


REGLER OG NORMER
- Tænk dig om før du handler, brug din sunde fornuft.

- Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig

- Alle klasser udarbejder samværsregler.

- Eleverne inddrages i tilblivelsen af regler for bl.a. mobiltelefoni, ude- og indeordning, oprydning m.v. så reglerne passer til den enkelte klasse.

- Dog er det fælles for alle klasser at mobiltelefoner/tablets/bærbar computer ikke må udgøre et forstyrrende element i undervisningen. 


TRIVSEL OG ANTIMOBNING
Barnets trivsel i skolen betyder alt. Når først barnet trives, bliver der plads til læring. De gode relationer er omdrejningspunktet for at trives i fællesskabet, og vi lægger vægt på den enkeltes deltagelse i og ansvar for fællesskabet.
Skolen har udarbejdet en Trivselsplan som bl.a. indholder følgende punkter; 

- Trivsel

- Konflikthåndtering

- Skole-hjem-samarbejdet

- Antimobbestrategi - Mobning eller dårlig klassetrivsel

- Digital mobning

Du kan læse hele vores trivselsplan her.


AKTIVITETSFONDEN
Er bestående af en lille gruppe frivillige forældre, der står for salg af drikkevare og mad, til de to store arrangementer på skolen hvert år, - skolefesten og translokation. 

Forældre i aktivitetsfonden samarbejder med skolen læste elver om arrangementerne. 
Overskuddet fra arrangementerne, støtter særlige tiltag til gavn for skolen elever. Der er bl.a. investeret i koldvandsautomater og borde/bænkesæt på skolen.

 

FERIEPLAN
Se mere om lukkedage HER

 

KVALITETSRAPPORT 
Vejle kommune udarbejder hvert andet år kvalitetsrapport for forskoler i kommunen, du kan se dem her.