MENU
Aula_close Layer 1

BLÅ afdeling

BLÅ afdeling er delt op i 2.-3. klasser og 4.-5. klasser. 

Eleverne er fordelt på i alt 6 klasser, tre aldersblandede klasser  for 2.-3. årgang, og tre aldersblandede klasser for 4.-5. årgang.
I BLÅ afdeling begynder vi altid dagen med morgensang, hvorefter eleverne går til undervisning i klasserne. 

I BLÅ afdeling har vi fokus på gangfællesskab. Det vil sige, at X-klasserne har klasseværelser  på samme gang. Det samme gælder for  Y-klasserne samme gang og Z-klasserne. På den måde sikrer vi os, at eleverne kender hinanden på kryds og tværs af alder og klasser.  

Hvert andet år er 4.-5. er på lejrskole. Det bestemmes fra gang til gang, hvor turen går hen. 

Vi er en åben skole, så mor og far er altid velkomne til morgensang eller en dag i skolen med jeres barn. Snak med klasselæreren og aftalt nærmere. Vi er altid meget interesserede i dialog med vores forældre. Det gode samarbejde mellem forældre og skolen betyder meget for elevernes læring og trivsel.

blå